presentació gravats pintura dibuix rosa vera escriptor contacte Idioma Amics de Jaume Pla

PRINCIPALS ARTICLES PUBLICATS DE JAUME PLA

 • Crítiques d'art al diari "El dia" de Terrassa des del 1934 al 1936.
 • Crítiques d'art a la revista "Occident". Barcelona, 1950. Signades Puck.
 • Metal engraving in Spain. "American Chamber of Commerce in Spain ", n.° 47. Novembre -desembre 1954.
 • Bruno Bramanti. Article sobre aquest artista a "Destino". Barcelona, 27-IX-58.
 • Cómo se hace un libro. Butlletí d'informació bibliogràfica i literària de Selecciones Editoriales. Barcelona, 1966.
 • El arte de ilustrar libros. Idem idem.
 • Francesc Domingo en els seus 80 anys. "Recull", Blanes, 1973.
 • El Premi Sant Jordi d'Arts Plàstiques. "Avui", 18 de juliol del 1976.
 • Víctor M.a d'Imbert: un home oportú i discret. "Avui", 25-II-78.
 • Feliu Elias, Josep Obiols, Josep Mompou, tres pintors realistes. Revista de Catalunya (juny) núm. 9. Barcelona, 1987.
 • Memòria de tres amics: Francesc Serra Antoni Badrinas i Francesc Domingo. Revista de Catalunya, (febrer) núm. 16. Barcelona, 1988.
 • Josep Granyer, artista. Revista de Catalunya. (octubre), núm. 23. Barcelona, 1988.
 • En la mort de Miquel Villà. Revista de Catalunya. (desembre), núm. 25. Barcelona, 1988.
 • Un gravat de Dalí. Revista de Catalunya. (maig), núm. 30. Barcelona, 1989.
 • Rafael Benet en el centenari del seu naixement. Revista de Catalunya (juny), núm. 31. Barcelona, 1989.
 • Emili Grau Sala: la passió per la pintura. Revista de Catalunya, (octubre), núm. 34. Barcelona, 1989.
 • Antoni Vila Arrufat, un gran artista. Revista de Catalunya, (gener), núm. 37. Barcelona, 1990.
 • Manuel Humbert. En el centenari del seu naixement. Revista de Catalunya, (juliol-agost), núm. 43. Barcelona, 1990.
 • La culpa és del dimoni. Revista de Catalunya. (novembre), núm. 46. Barcelona, 1990.
 • Enric-Cristòfol Ricart, xilògraf. Ex-libris. Quaderns d'investigació exlibrística. [número monogràfic dedicat a Ricart] (desembre 1990-juny 1991), núm. 4-5. Barcelona, 1991.
 • El destí incert de la xilografia. Revista de Catalunya, (gener), núm. 59. Barcelona, 1992.
 • Ramon de Capmany i la bibliofília. Revista de Catalunya, (maig), núm. 63. Barcelona, 1992.
 • 1993 La desaparició del Museu Clarà. Revista de Catalunya (gener), núm. 70. Barcelona, 1993.
 • Ramon Calsina. Revista de Catalunya, (maig), núm. 74. Barcelona, 1993.
 • Enric-Cristòfol Ricart (1893-1993), en el centenari del seu naixement. Revista de Catalunya. (juliol-agost), núm. 76. Barcelona, 1993.
 • En el centenari d'Enric-Cristòfol Ricart. El País. (2-XII). Barcelona, 1993.
 • Xavier Nogués, gravador. Revista de Catalunya. (desembre), núm. 80. Barcelona, 1993.
 • Viena i l'Albertina. Revista de Catalunya (novembre), núm. 90. Barcelona, 1994.

Escriptor introducció
Llibres
Articles
Textos diversos
fotos